Falimentul si lichidarea judiciara

1. Cadrul legislativ:

  • Lg. 85/2006 privind procedura insolventei
  • O.G. nr.10/2004 privind falimentul institutiilor de credit;
  • Lg. 32/2000 completata si modificata, privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.
  • Regulamentul CE nr.1346/2000

2. Principii:

  • Principiul procedurii concursuale.

Toti creditorii se bucura de o atentie egala din partea lichidatorului judiciar, acesta avand o pozitie echidistanta si echilibrata fata de creditori si in raporturile dintre acestia si reprezentantii actionarilor;

  • Principiul respectarii stricte a normelor procedurale in cadrul activitatilor desfasurate in afara instantei. 

Acest principiu se reflecta in realizarea atributiilor lichidatorului legate de notificari, inventarierea si evaluarea bunurilor si valorificarea acestora;

  •  Principiul maximizarii valorii averii debitorului. 

Lichidatorul judiciar va face tot ce ii sta in putinta pentru anularea sau desfiintarea actelor juridice care au provocat si continua sa provoace pierderi debitorului, pe de o parte, si va desfasura cu fermitate toate actiunile legale ce ii stau la indemana in vederea recuperarii sumelor datorate de debitorii debitorului;

  •  Principiul celeritatii.

Lichidatorul judiciar va face eforturi sustinute pentru parcurgerea rapida a tuturor etapelor procesuale in vederea valorificarii cit mai rapide a bunurilor si distribuirii sumelor obtinute catre creditori.

Comunicate

Showing page 1 of 2 Next