Concordatul preventiv si mandatul ad-hoc

Proceduri de preventie prevazute de Legea 381/2009

Concoratul preventiv si mandatul ad-hoc reglementate de Legea 381/2009 sunt proceduri de preventie a insolventei, prin care se urmareste salvgardarea intreprinderii aflate in dificultate, in vederea continuarii activitatii acesteia, a pastrarii locurilor de munca si a acoperirii creantelor asupra debitorului, prin proceduri amiabile de renegociere a creantelor sau a coditiilor acestora.

Aceste proceduri de preventie se caracterizeaza prin aceea ca sunt rapide, putin judiciarizate, confidentiale (in tot sau in mare parte)

Continutul proiectului de concordat preventiv este reglementat de articolul 21, in care sunt enumerate elementele care trebuie prezentate detaliat, respectiv:      

  • situatia analitica a activului si a pasivului debitorului, certificata de un expert contabil sau, dupa caz, auditata de un auditor autorizat potrivit legii;
  • cauzele starii de dificultate financiara si masurile luate de debitor pentru depasirea acesteia pana la depunerea ofertei de concordat preventiv;
  • proiectia evolutiei financiar-contabile pe urmatoarele 6 luni (alineatul 1 al art.20) si continutul planului de redresare (alineatul 2 al art.20).   
Comunicate

Showing page 1 of 2 Next